– Det skulle bli en sämre kontroll av hur soporna hanteras, befarar Kim Hansen, huvudskyddsombud på Lunds renhållningsverk och ledamot i Kommunals branschråd Teknik.
– Det finns en del mindre seriösa företag som antagligen skulle strunta i att köpa sophämtning och slänga sina sopor i naturen.

Sen år 2000 kan företag konkurrera om att hämta industriavfall, medan kommunerna fortfarande har ensamrätt på att hantera hushållsavfall. Även det som kommer från restauranger, livsmedelshallar och andra företag.
Det har varit rationellt för kommunerna att hämta allt i samma organisation. Ungefär hälften av sophämtningen utförs på kommunernas uppdrag av entreprenörer.

Gränsen mellan vad som ska räknas som hushållssopor och industriavfall kan diskuteras. Privata renhållningsföretag vill komma åt den här marknaden som utgör 10 procent av hushållsavfallet och beräknas vara värd mellan 4 och 6 miljarder kronor.
EU-kommissionen har också manat Sverige att följa upphandlingslagen och öppna för konkurrens när det gäller sophanteringen.

Naturvårdsverket har utrett frågan på regeringens uppdrag, och pekar på både för- och nackdelar.
Risken finns att en del företag inte köper sophämtningstjänster utan dumpar sina sopor illegalt.  Kommunens tillsyn måste öka, det kostar pengar, och kommunernas intresse av att investera i biogasanläggningar och annat minskar om volymen hushållssopor minskar. Likaså ökar soptransporterna totalt sett, med negativa miljökonsekvenser.

Å andra sidan kan en del av avfallet tas om hand bättre vid en avreglering, t ex oljor och fetter. De privata renhållningsföretagen hävdar också att priset kan pressas.
Nu ligger frågan hos miljödepartementet som ska formulera ett lagförslag.