Jag önskar er inte Guld mina barn, ej heller pengar eller makt.
Jag önskar er modet att vara er själva och stå för ni sagt.
Jag önskar er inte en stenfri väg men kraften att vägen gå.
Jag önskar er Kärlek i rikligt mått och vänner att lita på.