SVAR: Enligt arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstag-aren inte utför arbete mer än fem timmar i följd och under rasten ska arbetstagarna kunna lämna arbetsplatsen. Skälen till dessa bestämmelser om raster, måltids-uppehåll och pauser är arbetsmedicinska, då uppehållen bidrar till att minska fysiska och psykiska påfrestningar i arbetet. Men är arbetspasset kortare än sex timmar kräver inte lagen att det måste läggas ut en rast.
I våra kollektivavtal finns möjligheter till lokala avvikelser. Arbetsgivaren och det lokala facket ska då träffa kollektivavtal om avvikelserna, som att byta rast mot måltidsuppehåll. Det är alltså det lokala facket som avgör den frågan. Vänd er till er avdelning som kan avtala om lokala avvikelser.
Liza di Paolo Sandberg