Nu försöker alliansen locka männen med mer pengar om de väljer att vara hemma med sjukt barn. Sluta med detta och  ifrågasätt i stället varför vissa män inte är beredda att ta ansvar för sina barn.
Kvinnor som i all tid tagit huvudansvar för hem och familj och  (oftast ofrivilligt) jobbat deltid har aldrig någonsin varit föremål för någon ”morotsdiskussion” i form av skattesänkning eller annat för att de tvingas jobba deltid.
Den enda livlinan dessa kvinnor haft är att de haft möjlighet att stämpla upp till heltid. Men denna livlina anser alliansen inte kvinnorna behöva längre eftersom alliansen nu reducerat möjligheten att ”stämpla upp” till 70 dagar, sedan är det tillbaks till deltidslönen igen.

Anneli Palm