SVAR: Det finns ingenting som reglerar hur ofta man ska ha arbetspaus eller hur lång den ska vara. Arbetstidslagen reglerar däremot att man ska ha rast efter fem timmars arbete. Rast är ej betald arbetstid under vilken man har rätt att lämna arbetsplatsen och fritt disponera tiden. Paus, däremot, är betald arbetstid och arbetstagaren har då inte rätt att lämna arbetsplatsen.
Arbetsgivaren ska dock ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. På många arbetsplatser är det inte tillåtet att röka på arbetstid.
Men det är inget som facket gått med på, utan arbetsgivaren har då bestämt detta.