Illustration av Magnus BardDetta kan inte marknaden ta över. Så lyder slutklämmen i rapport nr 8/2008 från Arbetarrörelsens tankesmedja, där Anne-Marie Lindgren analyserar de effekter privatisering och avreglering fått på skola, vård/omsorg och elmarknad.
Hon är en av socialdemokraternas vassaste ideologer, kanske just för att hon är så lågmäld, eftertänksam och grundlig. Hon är inte emot valfrihet, men kritisk till hur våra skattepengar hanterats med exempelvis fri etableringsrätt av vårdcentraler och friskolor. ”Valfrihet är inte det enda krav som ska ställas på den skattefinansierade sektorn. Rättvis fördelning hör också dit”, liksom demokratiskt inflytande, kvalitet och likvärd-ighet, slår hon fast. Den utveckling hon ser är förskräckande. Valfrihetsrevolutionen som skulle ge fler aktörer, pressade priser och högre kvalitet har i huvudsak fått motsatt effekt.
Vad gäller elmarknaden har utvecklingen endast gynnat privata företag, medan konsumenterna får betala högsta möjliga pris. Den sämsta affär som Stockholm gjort var när de sålde sin el till finska Fortum, konstaterar hon.
Hon ser hur demokratin vridits åt att tjäna företagens intressen på bekostnad av medborgarnas krav och behov. ”Kapitalismen kan göra bra saker, det som oroar mig är att vi håller på att tappa kontrollen”, säger hon. Vi behöver en social allemansrätt!

I stället för mångfald har fem jättar, via korsäganden och askäganden, mer än hälften av marknaden i äldreom-sorg, sjukvård och skolor. En marknad där demokratisk insyn sätts ur spel och där skattepengar hanteras vårdslöst, med vårdval Stockholm som det värsta exemplet. Alla studier visar att ersättning per patientbesök driver upp kostnaderna. ”Att Stockholms läns landsting helt i strid med dessa rön väljer en ersättningsmodell som skapar ett direkt kostnadstryck uppåt är ett mysterium”, skriver Lindgren och säger:”Vi måste vara mer offensiva i dessa frågor och inte bara skrapa med foten”. Förhopp-ningsvis väger hennes ord tungt i socialdemokraternas framtidsanalys. Det är hög tid att ta tillbaka demokratins inflytande över den skattefinansierade sektorn.