– Det var väl avvägt mellan arbetsgivarnas och fackets intressen. Och enligt medlarna själva utsträckt till det yttersta vad gäller kostnaderna. Andra på arbetsmarknaden har fått 10,2 procent i löneökningar. Kommunal vill ha ett avtal som kostar mer. Det klarar inte branschen av.
Peter Jeppsson håller inte med om att bussföretagen konkurrerar om för låga anbud och att det går ut över personalens löner och anställningsvillkor.
– Det är inte bara att höja anbuden till beställarna hur som helst. Bussbranschen kan heller inte klara högre kostnader än vad andra branscher har fått med sina olika avtal. Jag håller heller inte med om att för låga anbud går ut över busspersonal som får betala med dåliga löner och villkor. Busspersonal ska ha och har bra villkor.

När det gäller arbetstider tycker han att Kommunal måste ta hänsyn till trafikrytmen i samhället med högtrafik morgnar och sena eftermiddagar.
– Vi måste kunna resonera om hur vi löser det genom ramtider och annat. Alternativet är att vi inför deltider och det vore att förstöra bussföraryrket på ett annat sätt, säger Peter Jeppsson.
Han menar att Kommunal dessutom har missuppfattat medlarnas bud om Kommunal nu varslar om strejk för att få stopp på arbetsgivarnas möjlighet att korta dygnsvilan tre gånger i veckan till nio timmar.
– Med dagens avtal kan alltså arbetsgivarna korta vilan med sammanlagt sex timmar i veckan. Medlarnas bud innebär att arbetsgivarna kan korta vilan med tre timmar i veckan, och då med högst två timmar vid ett och samma tillfäller. Ur Kommunals synvinkel borde det vara en klar förbättring jämfört med i dag.

Peter Jeppsson säger att BUA inte nu planerar några motåtgärder till strejkvarslet. Arbetsgivarna har heller inget intresse av att få igång förhandlingarna för att undvika att det blir strejk.
– Kommunals första steg i strejkvarslet innebär att Stockholm kommer att lamslås. Inga bussar kommer att rulla i länet. Kommunal tar på sig ett stort ansvar gentemot trafikanterna för att få igenom mer i löneökningar än vad andra har fått, säger Peter Jeppsson.