SVAR: Jo, den som arbetar natt har rätt till läkarundersökning som arbetsgivaren ska erbjuda. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Medicinska kontroller i arbetslivet” och enligt 65 § i denna föreskrift ska arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning innan nattarbete påbörjas första gången. Därefter ska periodisk läkarundersökning erbjudas med sex års mellanrum. Om arbetstagaren fyllt 50 år ska periodisk läkarundersökning erbjudas med tre års mellanrum. Med arbetstagare i nattarbete avses arbetstagare som normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete på natten eller som sannolikt kommer att fullgöra minst 38 procent av årsarbetstiden på natten. Som natt betraktas varje period om sju timmar som omfattar tiden 00.00-05.00. Reglerna gäller inte vid tillfälligt nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader och arbetsgivare som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.