Den gamla damen höjer sin blick
hon ser vackra moln som bildar
mönster som en tavla
Det hon inte kan glömma är den
första fjäril hon såg en Citronfjäril.
vars vingar flög henne genom livet
Nu sätter sig fjarilen på damens
gamla hand smekfullt blundar de sig ut
ur livet.