Hur kan Bengt Marcusson,vd för Carema Omsorg, lovorda delade turer, arbetgivarens möjlighet att anställa så lite personal som möjligt.
I stället för två personal används en eftersom du är på jobbet från 06.45 till 21.30. Med i bästa fall en timmes rast, jag jobbar hellre en dag eller kvälls­tur och kan vara hemma hos familjen.
På min arbetsplats jobbar alla delade turer på helgerna, och har gjort i många år. Inte har det givit några fler heltider, tvärtom. En heltid har nyss tagits bort. Nej, delade turer är en tillbakagång.

Myran