Blomsteräng du vackra midsommar
finns du inom oss
Plocka då varsamt dina blommor
och gör en krans runt ditt huvud
och plantera nya frön
i dina tankar.