Vårdaren Torgeir Sätervadet som tidigare anmält Stockholms kommuns avknoppningar till EU-kommissionen går nu vidare och anmäler de fem avknoppade vårdcentralerna i Stockholmslandstinget.
Tre av de fem avknoppningarna har överklagats till länsrätten i Stockholm av socialdemokraterna i landstinget.
– Det är utmärkt att frågan anmäls till EU-kommissionen, vi har också tänkt göra det men började med att överklaga till länsrätten, säger Anders Lönn, chef på den socialdemokratiska gruppens kansli i landstinget.

Det är dock inte säkert att överklagandet tas upp i länsrätten.
– Eftersom den borgerliga majoriteten har lagt över besluten om avknoppning till de anställda tjänstemännen i förvaltningen, kanske domstolen betraktar dem som verkställighetsbeslut. Och i så fall går de inte att överklaga. Det vore mycket allvarligt.

I sin anmälan till EU-kommissionen hänvisar Torgeir Sätervadet till den utredning som Statskontoret gjort på regeringens uppdrag. Om kommuner och landsting vill ge enskilda företag stöd på ett sätt som kan strida mot EG-rätten måste de anmäla detta till regeringen. Det har inte skett.

Under 2008 har fem vårdcentraler knoppats av i Stockholms läns landsting som har borgerlig majoritet. En värdering har gjorts, och de som tagit över har fått betala för utrustningen och inredningen.

S:t Erik 1 376 000 kr
Huvudsta 495 000 kr
Serafen 694 500 kr
Husläkarna i Vallentuna 285 000 kr
Vaxholm 832 850 kr

Vårdcentralerna har många listade patienter, Serafen har t ex 11875 och Vaxholm 9140.
I en granskning som DN gjort (DN 3 juni) framgår att flera stora vårdföretag hade velat lägga bud på vårdcentralerna. Utifrån den avkastning som privata vårdcentraler har, och jämfört med priset på privata vårdcentraler som sålts, uppskattas värdet av de fem avknoppade vårdcentralerna till närmare 100 miljoner kr.
Om EU-kommissionen finner att de som tagit över vårdcentralerna har betalat för lite, kan de dömas att betala mellanskillnaden.