En lagfäst sysselsättningsförsäkring bör omfatta alla och betalas med arbetsgivaravgifter i stället för individuella medlemsavgifter.
Det betyder inte att den måste bli statlig. Den kan skötas av arbetsmarknadens parter på olika avtalsområden, precis som de försäkringar som finns på både privata och statliga sektorn, grundade på omställningsavtal mellan parterna. Det ger bra inflytande över försäkringen för facket. Och öppnar möjligheter att få med arbetsgivarna i ett förändringsarbete för att anpassa arbetsplatser och arbetsuppgifter till de människor som arbetar där.

Det är viktigt att man försäkrar inkomsten och att ersättningarna vid arbetslöshet blir goda. Men än viktigare är att försäkra de arbetslösas möjligheter att få gott stöd för att komma tillbaka i arbetslivet, framför allt med generösa möjligheter till utbildning och bra vägledning.
De nuvarande omställningsavtalen ger just detta, utöver vad arbetsförmedlingen kan ge.
En allmän sysselsättningsförsäkring vore särskilt viktig för alla kommunalt anställda, som ju inte har något omställningsavtal fast Kommunal länge har krävt ett sådant.
Arbetsförmedlingen och försäkringskassan bör gå samman i ett Trygghetsverk, som ges ansvar för försäkringen för alla som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden och inte tillhör något avtalsområde.

Alla ska vara med. Alla ska ha bra ersättning när de är utan arbete, så att de inte frestas ta jobb till usla villkor. Det stärker fackets förhandlingsposition. Och om försäkringen betalas av arbetsgivaravgifter blir det fler som ”har råd” med avgiften till facket.
Förslaget om allmän sysselsättningsförsäkring har lämnats till socialdemokraternas Rådslag om jobb, som fortsätter i höst. Den som vill läsa rapporten med förslaget får den per e-post om ni skriver till
bosse@elmgren.org

 Bosse Elmgren, tidigare s-ombudsman och chefredaktör