Svaren väntar i ett rum,som är slitet
men bebott sedan många år tillbaka
där lever människor som vi inte trodde
existerade
Plötsligt landar en brevduva på dess fönserbleck
Där runt dess klo visar sig ett papper
där det står solitaritet med de som inget har
måste återföras med en mänsklig tradition
Brevduvan kommer inte att lämna några svar
Tillbaka
Men den har slagit sitt borede på Rosenbadstak
och där skall den bygga sitt bo inåt
Så orden blir så tydliga att ingen i detta hus
kan gå ut genom dörren Lyfta sin blick mot
taket och se att boet växer På Kanslibron
går massor av medmanniskor i sina skor
och tänker på annat.
om det

existrade