Jag såg inte genast,
fick först öppna ditt skal,
men där ini låg den…

den vackraste
jag sett.