Glöm inte bort dina bardomsminnen
Vår bardom som vi så väl behöver
när det vuxna livet stöps till stela former
Då behövs barnets kreativa spontanitet
vår egen beröring till kärlek solidaritet
och kunskap/vetenskap
barnet finns i den vuxna kroppen
Jag sätter mig ned och läser en sagobok
inte för mina barn utan för mig själv
Det är inte texten utan bilderna
att livet kan lekas-läkas
En sommarfjäril flyger åter över den
sommaräng som bara är din.