– Man kan inte överklaga alla avknoppningar, men när det får så groteska former som i de här fallen måste de prövas, säger han. Det handlar om olagligt offentligt stöd till enskilda bolag, och jag kräver att de nya ägarna döms att betala skadestånd till respektive kommun och till landstinget.
Han har också överklagat två av ärendena till Länsrätten i Stockholm.

Det gäller besluten av Stockholms borgerliga politiker att utan konkurrens överlåta den kommunala hemtjänsten i en del av Norrmalm och Maria Gamla stan i Stockholm till två företag. Kommunen tog bara betalt för inventarierna, trots att årsomsättningen i verksamheten låg på 111 miljoner kr.
De två fallen har inte prövats av länsrätten än.
Men i sin anmälan till EU-kommissionen tar han upp två fall till: den uppmärksammade avknoppningen av Tibble gymnasium i Täby, och Stockholms läns landstings avknoppning av Maria Beroendecentrum 2002.
– Jag arbetar själv i missbruksvården i Stockholm, och jag vill att eventuella överskott ska gå tillbaka in i verksamheten. Det är upprörande att se hur de nya ägarna av Maria Beroendecentrum kan plocka ut vinster till aktieägarna, enligt årsredovisningen 2006 handlade det om 56 miljoner kr.

Torgeir Sätervadet hänvisar också till den utredning som det statliga Statskontoret gjort åt regeringen. Där påpekas att kommuner och landsting måste rapportera till regeringen om de tänker ge stöd åt enskilda företag på ett sätt som kan strida mot EU-regler. Det har inte skett i de här fallen.
Hur bar du dig åt när du anmälde?
– Jag har skrivit en anmälan och bifogat en del handlingar, till exempel mitt överklagande till länsrätten, och skickat allt i ett rekommenderat brev till EU-kontoret i Stockholm.
Hur lång tid tror du det kommer att ta innan frågan behandlas?
– Det vet jag inte alls. Men jag kommer att bevaka frågan, säger han.

Med avknoppning menas oftast att en eller fler anställda tar över kommunal verksamhet och driver den i egen regi. Det är juridiskt oklart vad avknoppning innebär, och Statskontoret hävdar att det inte finns stöd i lagen för att personal får ta över utan upphandling.