Kommunal har daglig kontakt med medlarna Olle Hammarström och Bengt K Å Johansson.
Nästa kontakt blir på måndag. Kommunals stora förhandlingsdelegation är inkallad till på tisdag för att diskutera läget.
I dagsläget finns inget avtal mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna, BUA. Det förra avtalet upphörde att gälla den 1 juni.