Deras ryggar möter varandra i en beröring
vem är du
vem är jag
vi är dom som kan smeka
varandra namnlösa
för en fjärils vinges skörhet
är som livets spröda vingars gåtfullhet
men våra händer är livets speglar.