Varje torsdag kl 12.00 manifesterar Kommunalarbetarförbundet på Mynttorget utanför riksdagshuset. När jag har möjlighet går jag dit för att visa mitt stöd.
De protesterar mot regeringens orättvisa politik. Kommunals medlemmar och särskilt de arbetslösa har fått betala ett högt pris för den politik som förs av borgerligheten.

Idag talade Anders Bergström från förbundsledningen om förändringarna och försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen.
En konsekvens av de skärpta reglerna är att allt färre medlemmar lyfter a-kassa. Många har lämnat försäkringen då avgifterna blivit för höga.
Kommunals a-kassestämma har nu beslutat att sänka avgiften. Från och med 1 juli blir den 111 kronor billigare. Eftersom avgiften kan sänkas ju färre arbetslösa en a-kassa har.

Att allt fler nu står utan försäkring oroar mig mycket. Vad ska dessa människor leva av om de blir arbetslösa i nästa lågkonjunktur? Det som kvarstår är försörjningsstöd från kommunen.
För att kunna sänka skatten för dem som tjänar mest, införde regeringen en förhöjd finansieringsavgift för a-kassorna som slår olika för olika a-kassor. Ju högre risk för arbetslöshet i en bransch ju dyrare avgift.
Till detta ska läggas försämringarna för dem som deltidsstämplar.  För kommunalarna slår detta hårt. Nästan två tredjedelar av alla medlemmar i Kommunal som får a-kassa är deltidsarbetslösa. Med de nya reglerna får de stämpla i max 75 dagar mot tidigare 300 dagar.

Den borgerliga regeringen inför också ytterligare två karensdagar för de arbetslösa. De nuvarande fem dagarna blir sju. Vilket innebär att den arbetslöse mister nästan en tredjedel av sin ersättning den första arbetslösa månaden.
Jag anser att det är oacceptabelt att människor ska bestraffas ytterligare för att de är arbetslösa. Sänkta ersättningsnivåer leder inte till fler jobb eller tvingar människor att jobba mer.
Min erfarenhet är att människor vill jobba. Problemet är att det inte finns jobb eller att den arbetslöse inte har rätt kompetens.

Jag håller med Kommunal om att trygghet och välstånd går hand i hand. Med en hög arbetslöshetsförsäkring skapas trygga människor som vågar satsa på att utbilda sig för ett annat jobb.
Trygga människor känner framtidstro. På så sätt skapas fler jobb och en stabil ekonomi.