När man lyssnar på de fyra borgliga partiledarna så nämner de aldrig att de vill förändra samhället i grunden. De omfördelar våra gemensamma resurser till dem som har mest.
För att dölja detta sänker man skatterna för låg- och medelinkomsttagarna.
Om de öppet talar om att de vill marknadsanpassa samhället, där individen själv får stå för kostanderna av merparten av välfärden, så skulle de inte få många röster.

Det är över 20 år sedan som jag blev politiskt aktiv. Efter ett antal år ute i arbetslivet började jag förstå att politiken formade samhället runt omkring mig.
Då arbetade jag som undersköterska och kom dagligen i kontakt med människors olika livsöden. Det och mina egna livserfarenheter har lärt mig att livets väg är kantad av utmaningar som vi på olika sätt måste ta oss igenom. Det kan vara olycklig kärlek, ensamhet, ett stressigt och tungt arbetsliv, arbetslöshet, sjukdomar, handikapp eller någons död.
Ingen av oss är garanterad att klara oss ifrån livets mörkare sidor. En del av oss drabbas värre än andra.
När vi råkar illa ut är det skönt att ha någon när och kär vid sin sida. Men ibland räcker det inte och alla har inte någon att vända sig till.

Vi är alla beroende av varandra och samhället vi lever i måste ha en beredskap för den som råkar illa ut. Här kommer politiken in. Mitt politiska engagemang väcktes då jag såg orättvisorna i min omvärld. Jag förstod att politiken gjorde skillnad och att olika partier stod för olika grunduppfattningar i sin människosyn och om hur ett samhälle ska fungera.

Min övertygelse då som nu är att vi alla ska bidra till ett samhälle där vi soldariskt ställer upp för varandra. När vi råkar illa ut så måste det finnas olika skyddsnät som fångar upp oss. Det får aldrig vara plånbokens tjocklek som styr om vi ska få det stöd vi behöver.
Ett solidariskt samhälle bygger på att människor ser nödvändigheten att hjälpa varandra. Välfärdsamhället finansieras genom att vi betalar skatt efter bärkraft. Vi som har haft turen att få vara friska och har ett arbete måste bidra till de som behöver.

Som folkvald politiker har jag ett ansvar att fatta beslut som fördelar dessa skatter på ett rättvist sätt. Och här skiljer sig politiken åt mellan de borgerliga partierna och oss socialdemokrater. De borgerliga vill ha ett samhälle som mer liknar det amerikanska individuella samhället. Där individen själv ska bygga upp sitt skyddsnät via egna försäkringslösningar.

Vi socialdemokrater menar att ett sådant system leder till orättvisor och ökade klyftor. Av olika anledningar har människor inte samma förutsättningar. Stora grupper i vårt samhälle lever på marginalen och har inte råd med dyra försäkringspremier. Därför vill vi ha en fördelningspolitik som garanterar fungerande skyddsnät för alla.

Den politik som nu förs av den moderatledda regeringen och den moderatledda landstingsledningen i stockholm syftar till att göra om samhället till mer individuellt baserat.
Man sänker skatterna samtidigt som försämringar i välfärden genomförs. De som redan har det gott ställt får det bättre, medan andra får en allt mindre del av det gemensamma.

Vi ser nu att gräddfiler i vården öppnas för de som har råd. Via privata försäkringar får du lov att gå före i vårdkön. Den fria etableringsrätten för läkare leder till att fler läkare söker sig till mer välbeställda områden där det går att tjäna mer pengar. Detta kan leda till läkarbrist i områden där behoven är som störst
Ett av många exempel på denna politik är Vårdval Stockholm som nu genomförs i rask takt. Systemet är konstruerat på ett sådan sätt att vårdcentraler i områden där behoven är som störst får lägre ersättning.
Ju fler patientbesök som tas emot ju högre ersättning, vilket innebär att tiden för varje besök minimeras. Likaså gäller hembesöken av distriktssköterskan. För förebyggande vård ges ingen ersättning alls vilket riskerar att få stora konsekvenser i förlängningen. Dessutom sägs många undersköterskor och annan personal upp då pengarna inte räcker till.
De grupper av människor som är i störst behov av vård får minst.

Det är med stor oro och förtvivlan jag ser hur vårt samhälle snabbt förändras mot ökade klyftor. Politik handlar om att vilja och jag vill fortsätta utveckla politiken för frihet, rättvisa och solidaritet. Där alla människor  behandlas lika oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
Jag tror och hoppas att de som ekonomiskt tjänar på den borgerliga politiken inte accepterar att det sker på bekostnad av de stora grupper som får det sämre.