Vi har varit fackligt aktiva och kommer från olika delar av landet. Den erfarenheten vi har använder vi i vårt politiska arbete.
Naturligtvis har vi täta kontakter med Kommunal i hela landet. Via facklig politisk samverkan kan vi verka för frågor som är viktiga för kommunals medlemmar.
Jag önskar att fler kommunalare tog kontakt med oss här i riksdagen. Vi finns representerade i olika utskott som behandlar olika politiska sakområden.

Det finns de som kritiserar och ondgör sig över facklig-politisk samverkan.
LO förbunden och socialdemokratin har samma värdegrund vilket innebär att vi har samma människo- och samhällssyn.
Tillsammans försvarar vi den svenska modellen, då vi vet att den leder till ett rättvist samhälle. Den gemensamma värdegrunden möjliggör facklig politisk samverkan.
Facket och partiet har naturligtvis olika roller. Men vi vet att politik gör skillnad och de flesta frågor måste drivas politiskt för att uppnå resultat. Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma förändringar.

Det här vet de borgerliga högerpartierna om och gör nu allt för att försvaga fackföreningsrörelsen. De ger sig på arbetslöshetsförsäkringen genom att försämra den och göra den dyrare. Och räknar kallt med att medlemmarna antingen lämnar facket eller avstår från att gå med. Med en lägre organisations grad så försvagas fackets styrka och maktförhållandena i samhället förskjuts till marknadskrafterna.