Statistiska Centralbyrån har sedan 1994 varje halvår på KA:s uppdrag mätt vilka partier som kommunalarna sympatiserar med. I maj-undersökningen backar vänsterpartiet med 2,1 procentenheter jämfört med i november.

Undersökningar av det här slaget har felmarginaler. Så hade tillbakagången bara varit en engångsföreteelse hade Lars Ohly kanske inte haft så mycket att oroa sig för. Men under flera mätningar sedan maj 2001, då v fick hela 22 procent, har det mest gått utför ner till dagens 5 procent.

Förändringarna för övriga partier är för små för att man med någon större säkerhet ska kunna slå fast vart de föredetta v-sympatisörerna har gått.
Stödet till de fyra borgerliga regeringspartierna är mycket svagt bland kommunalarna men de fortsätter inte att tappa. För ett halvt år sedan var deras sammanlagda stöd 17,6 procent, en ökning till 19,2  procent i KA:s undersökning. Ökningen är dock för liten för att man med någon större säkerhet kan slå fast att regeringsstödet har ökat.

Socialdemokraternas kraftiga ökning fortsätter inte. Men partiet ligger med sina 70 procent på en mycket hög nivå. Vi får gå tillbaka till före partiets valseger 1994 för att hitta en så hög siffra

Kommunalarbetarens
partisympatiundersökning maj 2008

 

Maj -08

Senaste halvåret

Centerpartiet

3,7%

+0,6

Folkpartiet

3,4%

+0,3

Moderaterna

9,9%

+0,6

Kristdemokraterna

2,2%

+0,2

Miljöpartiet

4,6%

+0,7

Socialdemokraterna

70,0%

+0,8

Vänsterpartiet

5,0%

-2,1

Övriga

1,2%

-1

 

Av 420 tillfrågade medlemmar i Kommunal (landstings och kommunanställda) uppgav 76,9 procent vilket parti de skulle du rösta på om det nu vore riksdagsval.