I Jönköping, Östergötland och Värmland har Almi redan samarbetat med anställda i vården. Nu ska Almi arbeta så i hela landet.
– Sen 2006 har vi fått in över 60 förslag från landstingsanställda, berättar Mats Fridh, projektansvarig på Almia Värmland. Och sen april är också Karlstad kommun med i arbetet.
Det handlar ofta om praktiska lösningar i vårdarbetet.
– Det kan vara en helt ny teknisk produkt, eller också en smart vidareutveckling av en produkt som redan finns. Just nu arbetar vi med ett förslag som en undersköterska i Karlstad kommit med. Företaget som tillverkar produkten är mycket intresserat, jag kan inte gå in på vad det är än.

Almi har kontakterna med företag som kan tänkas vilja tillverka produkten, med marknadsförare, designer och andra.
– Vi fungerar som en sorts mäklare, förmedlar kontakter. Det är otroligt roligt att se vilken kraft det finns hos de anställda. De tycker det är väldigt intressant att vara med om något helt nytt och jobba ihop med nya yrkesgrupper. De som väl har börjat hitta på lösningar fortsätter gärna, ser problemen på ett nytt sätt.

Almis konsulter kommer nu att utbildas i de förutsättningar som finns inom vården och omsorgen. Utbildningen sker i samarbete med bland andra Linköpings universitet och Läkemedelsverket och leder till en diplomering. Satsningen ska leda till att fler ska få möjlighet att utveckla en idé till en säljbar produkt eller tjänst.
Erfarenheter visar att det i genomsnitt tar tre år för en uppfinning inom vård och omsorg att komma ut på marknaden. Den som kommer på bra idéer kan sedan skriva licensavtal med tillverkaren och få viss ersättning när varan säljs.

Almi Företagspartner ägs av staten (51 procent) och landstingen (49 procent) och har bland annat till uppgift att hjälpa människor och företag att realisera idéer och uppfinningar så att de går att sälja, att hjälpa till med finansiering, förmedla kontakter och ge råd med mera.