När våra tankar flyttas från en plats till en
annan möts vi på det torg där allt kan sägas
det torget är livets karusell allt kanmed ett väldig fart förmedlas men stillheten och eftertanken är det livets kraft som bygger
dina ögons inre glans ,där du ser
dig själv som pärlan i det skal
som bara du skall öppna