När nattens sista timmar
övergår i ett nytt dygn
ännu en dag har försvinnit
ocg gryningen tar vid
Då tar doktorn av sin vita rock
trött men en meningsfull arbetsdag är till ända
Fjärilen i hennes hjärta slår sina nya vingslag
Längs det tomrum där både liv o död hör samman.Livet år en gåta,mister ibland sina färger,hon längtar hem
för att sova in de drömmar,som hon alltid
bär på
Livetsrengbåge är hennes sista medvetna tanken
innan sömnen tar vid
Hon vaknar nästa morgon med ögon
som speglar hennes Skönhet.