Stockholms kollektivtrafik är bra när den fungerar. Det är inte alltid fallet.
Idag var en sådan dag. Signalfel, en kabel hade gått av innebärande totalstopp på pendeln, så det var bara att vänta. Ingen bra början på morgon. Dök dock upp med andan i halsen i tid till utskottets möte.

Jag sitter i finansutskottet och har aldrig tidigare sysslat med finanspolitik. Det är en utmaning. Jag lär mig något nytt varje dag. Ju mer jag lär mig och förstår desto roligare blir det. Utskottet har det övergripande ansvaret för alla politikerområden då allt i slutändan ska finansieras.
På dagens möte uppvaktades vi av landets alla pensionärsorganisationer.
De reagerar med all rätt på orättvisan när det gäller beskattningen av pensioner. I och med att regeringen infört jobbavdraget innebär det att pensionärer betalar högre skatt på pension än på arbete. En vanlig pensionär betalar ca 600 kr mer i skatt varje månad än vad en yrkesverksam person med samma inkomst gör. Det är orimligt och orättvist! Pension är ju uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete.
Värst drabbas de med små marginaler. Ofta är det kvinnor som har det sämst ställt. Kvinnor har haft de lägsta inkomsterna och många har jobbat deltid.

Vi socialdemokrater har reagerat starkt mot detta och ser med oro på hur klyftorna ökar i samhället. Nu ökar priserna kraftigt och en högre inflation riskerar ytterligare räntehöjningar. Vilket direkt även drabbar pensionärerna.
Lägg där till försämrad ekonomi i kommunerna och landstingen framöver vilket riskerar leda till försämrad kvalitet i välfärdstjänsterna.

Vi behöver alla fundera
över hur den välfärd som vi allt för ofta tar för självklar ska betalas. Det välfärdssamhälle som arbetarrörelsen under årtionden byggt upp har finansierats via våra skatter.
Någon ska betala och alternativet är att individen själv står för merparten av kostnaden via försäkringar och avgifter.
Jag tycker att det är för lite diskussioner bland människor om detta i vårt samhälle.
Vad händer nu när borgerligheten minskar skatterna med flera miljarder?!