Kommunal och socialdemokraterna tecknade 2006 ett samverkansavtal om att skapa mönsterarbetsplatser. Nu har första målet nåtts i Strömsunds kommun på äldreboendet Strömbacka 1.

Målen har bland annat varit att sänka sjukfrånvaron, ge de anställda ökad sysselsättningsgrad och ökad delaktighet.
– Det har varit ett hårt arbete med att skapa en mönsterarbetsplats men värt mödan, vi har lärt oss att ta tag i och lösa konflikter, det är skillnaden från tidigare, säger arbetsplatsombudet Kate Beck.

Hon berättar att det tidigare var oroligt i arbetsgruppen och dålig kommunikation med arbetsledningen.
– Vi har nystat i konflikterna och kommit mycket långt. Arbetsplatsträffarna har förvandlats till en dialog där de flesta, 22 anställda, törs öppna munnen och säga sin mening, säger Kate Beck och betonar att det är bra om man som personalgrupp är positiv till förändringar och arbetsledningen likaså.

Alla har fått den sysselsättningsgrad de önskar.
– Många önskar ner sig. Det är en stor arbetsbörda och de kanske inte orkar arbeta mer. 75 procentiga tjänster är förhållandevis vanligt, berättar Kate Beck.
I början var det många sjukskrivningar men idag har så gott som alla kommit tillbaka på en tjänstgöringsgrad som de klarar av.
– Nu fortsätter vi att kämpa vidare med glädje, säger Kate Beck.
Även andra arbetsplatser är nu intresserade att starta ett liknande koncept.

Maritha Mähler, Kommunals sektionsordförande säger att det som varit ett problem är att det råder olika kulturer mellan fack och arbetsgivarna, olika verklighetsbilder.
– Arbetsgivarna tänker mer i ekonomiska termer, berättar hon.