Ja, kanske som en engångshändelse men inte som norm. Jag lärde mig att just den kvällen kallas för ”gummibandet”; kvällen man tar till när man inser att de ordinarie programtiderna inte håller.

I dag tar med största sannolikhet den borgerliga majoriteten i riksdagen beslut om att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas.
Under de första tre månaderna i en sjukperiod ska Försäkringskassan bedöma om den som är sjukskriven klarar sitt vanliga arbete.
Efter tre månader ska Försäkringskassan även ta ställning till om den som är sjukskriven kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Efter ett halvår ska Försäkringskassan bedöma om den som är sjukskriven kan försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten ska endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas.

Vad innebär då detta konkret? Jo, redan från den första juli kommer 60 – 70 000 personer som är långtidssjukskrivna att få sin ersättning sänkt från 80 procent till 75 procent.
Men eländet slutar som sagt inte där. Förslaget innebär dessutom att tiotusentals sjuka människor kommer att riskera sin anställning och sin ersättning från Försäkringskassan efter ett halvårs sjukdom eller längre.
Dessa negativa konsekvenser drabbar kvinnor i högre utsträckning än män.

Riksdagen skulle fattat beslutet redan igår men man hann inte debattera klart. Och ämnet är kokhett. Kritiken mot förslaget är massiv, inte bara från LO-förbunden och LO centralt.
Andra tunga remissinstanser som Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och Karolinska Institutet och det av regeringen tillsatta Finanspolitiska rådet kritiserar förslaget.

Vill du läsa en riktigt bra debattartikel om detta så klicka här. Då kan du läsa vad distriktsläkaren Bengt Järhult skrev på Brännpunkt i Svenska Dagbladet i går.
Hans slutsatser är att regeländringarna befäster den utslagning han allt oftare kommer i kontakt med. Förslaget genererar sjuklighet i stället för hälsa och arbete. Förslaget handlar inte om rehabilitering utan om utsortering.