2007 rapporterades sex fall av hot och våld mot brandmän landet runt, 2005 var det tre olycksfall. Men i den statistiken ingår bara arbetsskadeanmälningar som har lett till personskador. Personskadorna måste dessutom ha medfört frånvaro under minst en dag för att hamna i ISA-registret, som det heter.

Brandmännens riksförbund har nyligen genomfört en enkätundersökning riktad till 84 brandmän i Stockholm och Malmö. Enligt den har 80 procent av brandmännen i Malmö utsatts för hot, 60 procent för våld. I Stockholm är siffrorna 50 respektive 20 procent.
Räddningsverket har uppmärksammat utvecklingen.
– Det här är ett problem vi tror kommer att öka, säger projektledaren, Maina Gustafson.
Hon säger att problemen upptäcktes i samband med diskoteksbranden i Göteborg 1998, där räddningstjänsten till viss del förhindrades att utföra sitt arbete. Andra gånger när brandmän har råkat ut för våld är exempelvis förortskravallerna i Paris 2005 och fjolårets gatubråk i Köpenhamn.

I Göteborg arbetar brandmannen Rolf Petersson som huvudskyddsombud för Kommunal. Han säger:
– Numer låser vi våra bilar, det gjorde vi aldrig förut. Det är av rädsla för stölder och vandalism. Vi har tidigare alltid varit sedda med respekt, men så är det inte längre.
Räddningsverket satsar nu 2,7 miljoner kronor på ett projekt som ska undersöka orsakerna till våldet inom räddningstjänsten och utveckla nya former för dialog. Projektet är ett samarbete med Malmö högskola.

Hot och våld

2005: 3 anmälningar.
2006: 7 anmälningar.
2007: 6 anmälningar.

Fotnot: Gäller antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om brandmän som drabbats av hot och våld. Endast fall som lett till minst en dags sjukfrånvaro.