– Borgerliga kommuner och landsting är ute på djupt vatten. De riskerar att försätta de anställda i en taskig situation den dag de tvingas backa och korrigera sina lagstridiga beslut, anser Lars-Åke Almqvist, Kom­munals förste vice ordförande.

Enligt Statskontoret
strider det mot lagen att anställda får erbjudande om att ta över kommunal egendom. Ändå är det så avknoppningen i Stock­holms läns landsting och kommun går till. Trots att det strider mot både kommunal rätt och EG-rätt. Statskontoret påpekar att om verksamhet säljs ut måste flera få chansen att ge anbud. Kommunen är skyldig att ta ut högsta pris, annars kan det ses som otillåtet statsstöd. Något Lars-Åke Almqvist håller med om. Han säger att det strider mot lagen om upphandling att låta personal ta över utan upphandling.
Han tycker det är fel att man överlämnar kommunal verksamhet till privatpersoner på så oklara grunder.
– Kommunerna låter enskilda tjäna pengar på verksamhet som har byggts upp med skattemedel utan att dessa betalar vad verksamheten är värd, betonar han och kräver helt andra spelregler.
Som skräckexempel lyfter han fram Tibble gymnasium som såldes till rektorn och en lärare utan föregående budgivning till värdet av inventarierna.
– Man skänker bort egendom som skattebetalarna finansierat.
Han påpekar att en verksamhet har ett ekonomiskt värde, ett knowhow och ett varumärke som man även måste ta betalt för.
 
Olle Lundin, docent vid Uppsala universitet har gjort utredningen för Statskontoret och anser att de anställda kan drabbas ekonomiskt om de får köpa något under marknadspriset.
– Ses det som ett otillåtet stats­stöd kan man få betala för det.
Han jämför med Åre, där Lidl var berett att betala 4,6 miljoner kronor mer än Konsum för en fastighet.
Ändå fick Konsum köpa. Efter att EU-kommissionen prövat fallet tvingades Konsum betala mellanskillnaden. För undersköterskan Lena Rosengren kommer det här som en överraskning. Hon tar över S:t Eriks vård­cent­ral med arbetskamraterna och har satsat flera tusen i aktier.
– Det här har jag inte funderat på, jag är för dåligt insatt för att säga något om det, säger hon.
Tar Stockholms läns landsting ansvar för att anställda tar över verksamhet utan stöd av lagen?
Elisabet Wallin på utvecklings­kansliet svarar:
– Det finns ett politiskt beslut om hanteringsordningen, vi fortsätter enligt den. Vad som händer i morgon vet vi inte.
Inom Stockholms stad håller jurister på att utreda regelverket när det gäller förskolor/skolor. Vid avknoppning av annan verksamhet sker det upphandlingar.

Avknoppning i Stockholm

Sedan årsskiftet har personalen tagit över fem vårdcentraler från Stockholms läns landsting.
Inom Stockholms kommun har 17 företag bildats (i den siffran ingår även personalkooperativ) med verksamhet på 35 arbetsplatser.
Det rör sig om förskolor, hemtjänst och fritidsverksamhet. Det är flest avknoppningar inom förskolorna. Inom hemtjänsten har 6 enheter knoppat av.