Serafen

De tycker inte att det blivit någon större skillnad sedan mottagningen lämnade landstinget.
Innan läkarna tog över hade avknoppningen varit en återkommande punkt på personalmötena. Vårdcentralen på våningen under drevs redan privat.
Undersköterskorna fick aldrig frågan om de ville vara delägare, och de tyckte att det var ok att läkarna tog över. Nu tycker de att det är svårt att veta hur det skulle ha blivit annars.
– Om man bara ägt några få procent hade det inte spelat någon roll när det gäller inflytandet, säger undersköterskan Anette Sjöberg.

De tvekade inte inför att lämna landstinget.
– Jag vill inte byta arbetsplats, säger undersköterskan Birgitta Ek.
Ingen är orolig för hur det ska gå, de litar på cheferna.

Avknoppad 3: Husläkarmottagningen Serafen

Stockholms innerstad.
Avknoppat från Stockholms läns landsting januari 2008
Ägarform: Aktiebolag.
Antal anställda: 22.
Antal undersköterskor: 3.
Undersköterskornas löner: 21 600 kronor.
Kollektivavtal: Pacta.