Varför får jag olika besked när jag ringer till a-kassan?
– Vi går ut med enhetlig information till alla handläggare. Regelverket är komplicerat och ibland kan nog svaren bli olika beroende på hur man ställt frågan. Det är oerhört tråkigt om man får olika svar, men inget ärende är det andra likt. Det går inte att jämföra olika ärenden eftersom det är så olika.
Varför har ni bara öppet på dagtid och ibland bara halva dagen?
– Vi har öppet varje dag även om det finns kontor som stänger tidigare någon dag. Frågan om det finns ett behov av längre öppettider diskuteras.