Fjärilen har landat breder ut sina gyllengula vingar över oss som ett sommar parasoll
där jag o du och alla vi andra,ligger o filosoferar
om livet i stort i smått,vi lever våra liv
den Amerikanska presidenten är ett namn
palestinafrågan är hans fattigdomen är allas vår
uppgift,bara vi tänker där under de vingar av en fjärils korta liv,förstår vi att våra liv också är en del av en fjärilsvinge,jag hoppas att det blir
en sommartanke som förs vidare oss emellan
årstiderna/politiska skiftningar spelar ingen roll
vi är bara människor med olika hudfärg
våra tankar är Citronfjärilsens gemensamma
färd när våra ögon ser den.