Plötsligt faller en människa till marken
folk rusar till
via massor av mobiltelefoner
kommer ambulansen med tjutande sirener
ock blått ljus
På akuten slår slår inte hjärtat sina pumpande slag
Doktorn väntar på en fjäril
som yrkets kunskap av livet gett henne
hon vet
att rädda liv är en visdom
tekniken gör enorma framsteg
men hon sitter på erfarenhetens trappsteg
där fjärilen vingar är den är den kunskap
där liv och död möts livet är mötet där fjärilen
vackra vingar blir din inre vila Livet är ditt
Tanken på fjärilen skapar möjliheter
Vi trodde inte fanns.