Alla går in som aktieägare när S:t Eriks vårdcentral på Kungsholmen i Stockholm knoppas av från Stockholms läns landsting.
– Varför ska läkarna ha hela biten?
Den frågan ställer undersköterskan Lena Rosengren, som tycker att alla ska vara delaktiga.
När hon tittat på den nya loggan, där en liten hand vilar i en stor, blir hon varm inombords. Den här vårdcentralen ska ta hand om kungsholmsborna från vaggan till graven.
Lena Rosengren har satsat 100 000 kronor på aktier och är full av framtidstro.

När chefen föreslog privatisering såg Lena Rosengren bara fördelar. Hon satt redan i ledningsgruppen, nu har hon gjort en affärs­plan, gått starta eget-kurs och arbetat fram bolagsstyrelsen.
Ett brett ägande är viktigt anser Morgan Samuelsson, undersköterska och Kommunals arbetsplatsombud som tagit fram ett kompanjonavtal.
– Delägarskapet gör att man känner sig ansvarig och delaktig. Vi vill vara med och dela på bonus och vinst, säger Morgan Samuelsson, som satsat 30 000 kronor och sitter i bolagsstyrelsen.
Nu hoppas han att besluten ska fattas snabbare. Privati­ser­ingen gör provanställningar möjliga.
– Nu får vi ta vilka vi vill, förut måste vi ta emot övertaliga. Det är viktigt att se om man passar ihop, säger Morgan Samuelsson.

När de byter arbetsgivare tar de med sig anställningstiden, det nya avtalet liknar det gamla. Friskvårdsbidraget ökar från 2 500 till 3 100 kronor per år.
Undersköterskan Saysunee Nilsson, som lånat 25 000 kronor till aktier, tror på högre lön. I dag tjänar hon knappt 21 000 kronor, Lena Rosengren ligger en tusenlapp högre. Morgan Samuelsson ligger nära 23 500 kronor.
Enda risken de ser är att pengarna går förlorade, men det tror de inte. Att vara kvar hos landstinget är inget alternativ, de har sett jobb försvinna på flera ställen.

På andra håll har Vårdval Stockholms nya ersättningssystem lett till att undersköterskor sagts upp. På S:t Eriks har man tänkt om. Undersköterskor och dist­riktssköterskor har bytt uppgifter med varandra. En undersköterska utbildas till medicinsk fotvårdare.
Verksamhetschefen och läk­aren Daga Byfors tittar in i rummet mittemot receptionen. Privatiseringen tycker hon är jättespännande.
– Det finns undersköterskor som varit här i tjugo år, att de har en annan utbildning än läkarna är inget skäl till att de inte ska köpa in sig, säger Daga Byfors.
I minnet har hon en moderatpolitikers uttalande att alla vård­centraler skulle vara privatiser­ade vid mandatperiodens slut. Att bli uppköpt lockar inte Daga Byfors. Inte heller Lena Rosengren. Någonstans har hon haft drömmen om att starta eget.

Avknoppad 1: S:t eriks vårdcentral

Stockholms innerstad.
Avknoppat från Stockholms läns landsting maj 2008.
Ägarform: Aktiebolag. En aktiepost kostar 5 000 kronor, max kan man satsa 100 000 kronor.
Antal anställda: 40.
Antal undersköterskor: 4.
Kollektivavtal: Pacta.