1 Vad är av­knoppning?
Enligt Stockholms läns landsting betyder av­knoppning att personalen kan driva verksamheten vidare i egen regi. Pris sätts utifrån marknadsmässiga värderingar. Avknoppning finns inte som ett rättsligt begrepp, enligt Statskontoret. Det anser att det inte finns stöd i lagen för att personalen tar över utan att betala högsta pris.

2 Måste alla vara positiva?
Nej, men landstinget anser att merparten bör vara positiv. Facket anser att det är viktigt att personalen är delaktig.

3 Vad ska man göra om man är orolig?
Ta upp frågan på arbetsplatsmötet, kontakta ­arbetsplatsombudet eller Kommunals sektion.

4 Måste man följa med?
Den anställde kan säga nej till att jobba i den ­avknoppade verksamheten, och stanna kvar hos landstinget. LAS, lagen om anställningsskydd, gäller, men ingen garanti för att behålla jobbet. Sägs man upp missar man avgångsersättning från KPA.

5 Var är min anställning tryggast?
Svårt att veta. Om du vill arbeta kvar i primärvård­en kan det vara bäst att följa med. Men samtidigt minskar chansen till omplacering eftersom den nya arbetsgivaren har färre tjänster. LAS gäller, men landstinget lovar inte fortsatt jobb.

6 Vad gäller för min anställning?
När det blir en ny ägare gäller lagen om verksamhetsövergång. Anställningsavtalen går över till den nya arbetsgivaren. Även tidsbegränsade anställningar, men upphör vid slutdatum. Anställnings­åren följer med. Första året gäller tidigare anställningsvillkor, sedan kan förändringar ske.

7 Kan man ta tjänst­ledigt?
Nej, landstinget ger inte tjänstledigt för jobb i den avknoppade verksamheten.

8 Vad händer med semestern?
Sparad semester, max 40 dagar kan tas med. Men inte komptid.

9 Blir man undan­tagen från LAS som del­ägare?
Nej, men om VD har ett särskilt avtal kan han eller hon undantas.

10 Vad är viktigt att tänka på?
Att den nya arbetsgivaren tecknar kollektivavtal så att man minst får de anställningsvillkor som är norm på arbetsmarknaden. Avtalen reglerar försäkringar och pensioner. Det är också viktigt att man får ett nytt anställningsbevis.

Så tyckte personalen om avknoppningar

Stockholms läns landsting har undersökt vad personalen som tidigare varit med avknoppningar tycker:
Före: Många berättar att de vid avknoppningen kände oro för anställningsförhållanden och pensioner.
Efter: De flesta tycker att arbetssituationen blivit bättre, besluts­vägar kortare och koppling mellan produktion och resultat tydligare.