1) Vad betyder den nya deltidsregeln?
I korthet betyder den att veckor där du både arbetar och får a-kasseersättning betalas ersättning ut i max 75 dagar. De 75 dagarna är så kallade ”deltidsdagar”. Från början när du blev arbetslös fick du 300 ersättningsdagar, av dem kan max 75 stycken användas i kombination med deltidsarbete.

2) Jag har fått uppgiften att mina ursprungliga 300-dagar och de 75 ”deltidsdagarna” löper parallellt. Hur fungerar det?
Det stämmer att a-kassedagarna löper parallellt, som två räkneverk. Räkneverket för de ursprungliga 300-dagarna tickar alltid när du får ersättning. Räkneverket för deltidsdagarna tickar bara ersättningsdagar i veckor när du både får ersättning och arbetar.
Räkneverken är alltså parallella, även om det ena snurrar hela tiden när du får ersättning och det andra snurrar ibland.
Man ser på en vecka i taget. Arbetar du någonting en vecka och dessutom stämplar kommer båda räkneverken att snurra. Är du helt arbetslös en vecka snurrar bara räkneverket för 300-dagarna. Se exemplet till höger!

3) Mina 300-dagar är snart slut men jag uppfyller ett nytt arbetsvillkor, vad händer då?
Om 300-dagarsperioden tar slut och du uppfyller ett nytt arbetsvillkor får du nya a-kassedagar. Det vill säga 300 nya ersättningsdagar, varav max 75 kan användas i kombination med deltidsarbete.

4) Om jag arbetar sex timmar en dag, och ska stämpla resten. Hur stor del av mina 75 deltidsdagar dras då?
Dagarna dras som heldagar eller halvdagar. Hur mycket du behöver arbeta för att komma upp i den ena eller andra avgörs av vilken fastställd arbetstid du har i botten, därifrån dras det sedan av enligt en omräkningstabell. Beräkningen görs per vecka.
Tala med din a-kassa för att få besked om exakt vad som gäller i ditt fall.

5) Regelverket betyder att jag förlorar på att arbeta ibland. Har jag då rätt att tacka nej till jobb?
Nej, grunden är att du ska ta allt jobb du kan få. Får a-kassan reda på att du tackat nej till arbete är risken stor att du får ett straff – vanligen en nedsatt dagpenning under 40 ersätttningsdagar.

6) Vad händer när mina 75 deltidsdagar är slut?
Du kan fortfarande få ersättning veckor som du är helt arbetslös. Veckor där du arbetar (oavsett antal timmar) får du inte ersättning från a-kassan.
Exempel för en timanställd:
Vecka 1 jobbar du 28 timmar. Då kan du inte få ersättning från a-kassan för den resterande tiden.
Vecka 2 jobbar du inte alls. Då kan du få ersättning från a-kassan.

7) Kan jag tacka nej till del­tidsarbete när deltidsdagarna är slut?
När dina 75 dagar är slut har du rätt att tacka nej till deltidsarbete om den inkomst du då skulle få understiger 90 procent av den fastställda dagpenningen. För tim­anställda får a-kassan försöka räkna fram en genomsnittlig inkomst från timanställningen.
Kolla med din a-kassa vad som gäller för dig innan du avvisar ett arbete.

Faktauppgifter från A-kassornas samorganisation.

Tre veckor med deltidsregeln

Så många dagar har du när din arbetslöshet börjar:
300 heltidsdagar
75 deltidsdagar

Vecka 1
Du jobbar hela måndagen och är sedan arbetslös resten av veckan. Då dras fyra ersättningsdagar, från tisdag och framåt, både från räkneverket för de 300 dagarna och räkneverket för de 75 deltidsdagarna.
Dagar kvar:
296 heltidsdagar
71 deltidsdagar

Vecka 2
Du är arbetslös hela veckan. Fem ersättningsdagar dras, endast från räkneverket för de 300 dagarna.
Dagar kvar:
291 heltidsdagar
71 deltidsdagar

Vecka 3
Du är arbetslös två dagar och sjukskriven resten av veckan. Två ersättningsdagar dras, endast från 300-dagarna.
Dagar kvar:
289 heltidsdagar
71 deltidsdagar