BUA, Bussarbetsgivarna, strandade förhandlingarna eftersom de anser att avtal inte är möjligt att träffa.
Kommunal har sagt nej till försämringar i arbetstiderna, bland annat att en mindre del av uppehållstid och nattarbete ska räknas upp som arbetstid.
BUA vill även att förare med delad tjänst ska ha ett längre uppehåll som alls inte ska räknas upp som arbetstid. Och arbetsgivarna vill att det ska vara möjligt att lägga ut arbetstid på två timmar per dag, i dag är gränsen minst tre timmar per dag.

Arbetsgivarna säger dessutom nej till Kommunals krav på bättre regler för dygnsvila och kortare ramtid.
Parterna kan heller inte enas om löner och lägstalöner.
– Vi har så långt det har varit möjligt försökt att hitta kompromisser utan att släppa våra viktigaste krav. Men trots det har arbetsgivarna inte varit intresserade av att fortsätta förhandla, säger Kommunals ombudsman Tord Almlöf.

Peter Jeppsson, vd i BUA, säger att Kommunal försöker få ut mer i löneökningar än vad andra har fått.
– Vi har sagt att då får Kommunal hjälpa oss med produktivitetsförbättringar så att vi blir effektivare. Och då handlar det om arbetstiden. Men eftersom Kommunal inte har varit beredda att diskutera detta så har vi inte råd att betala vad Kommunal kräver, fortsätter han.
Parterna har inte tagit någon kontakt med det statliga medlingsinstitutet. Enligt spelreglerna på arbetsmarknaden ska institutet utse medlare som ska försöka ena parterna att komma överens om ett avtal. Medlarna har även rätt att en gång skjuta upp varsel om konfliktåtgärder.
– Det är ingen mening med att kalla in medlare nu, säger Peter Jeppsson.

Kommunals förhandlingsdelegation har rest hem och nu pågår interna överläggningar i förbundet innan förbundsledningen i morgon träffas för att diskutera eventuella varsel om stridsåtgärder.
– Jag kan inte säga vad som ska hända nu. Men klubbar och sektioner måste vara förberedda på allt och därför nu omgående försöka värva dem som är oorganiserade, säger Tord Almlöf.
Om konflikt bryter ut går det inte att bli medlem i Kommunal så länge som konflikten pågår. De blir då utan konfliktersättning även om de inte kan arbeta till följd av stridsåtgärden.