svar: Vi antar att du åsyftar jouren på bilaga J. Den har inget med arbetstidsreglerna att göra eftersom jouren räknas in i arbetstiden. Ersättningen är förhandlingstekniskt gjord, så att arbetstagaren ersätts för halva arbetstiden i jouren.