svar: Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete omfattas inte av LAS. Vänd dig till din sektion för att få klarhet i vilken typ av anställning du hade med aktivitetsstöd. Det är arbetsgivaren som har ansvaret att hålla reda på när en arbetstagare är lasad.