Kongressen har valt följande styrelse för LO:

Ordförande: Wanja Lundby–Wedin (omval)

Första vice ordförande: Ulla Lindqvist (omval)

Andre vice ordförande och avtalssekreterare: Per Bardh

Styrelsen:

Ylva Thörn, Kommunal (omval)
Stefan Löfvén, IF Metall (omval)
Lars Anders Häggström, Handels (omval)
Jan Rudén, SEKO (omval)
Hans Tilly, Byggnads (omval)
Per Winberg, Transport (omval)
Ella Niia, Hotell– och Restaurangfacket (omval)
Tommy Andersson, Grafiska fackförbundet (omval)