Kommunals ordförande Ylva Thörn fick hjälp att bära de till bristningsgränsen fulla kassarna med listor av Leif Nordin, ombudsman på förbundskontoret och av Marianne Lindberg, ordförande för Kommunal Norrbotten.

Det var Kommunal Norrbotten som tidigare i år drog igång namninsamlingen ”mot regeringens hetsjakt på sjuka”.

Leif Nordin skriver Kommunals avsändare på plakaten
Kommunals Leif Nordin skriver avsändare på skyltarna som levererades med protestlistorna till Socialdepartemantet.