svar: Arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information i anställningsvillkoren, om vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser. Det innebär att det ska anges om det är fråga om allmän visstid, vikariat, säsongsarbete och så vidare. Självklart känner du dig lurad om arbetsgivaren inte informerat dig muntligt om ändringen av anställningsformen.
Det är rätt som du skriver, att endast anställningstid i allmän visstidsanställning får tillgodoräknas för att fastställa tvåårsgränsen. Anställningstid i andra slags anställningar, som vikariat, får alltså inte medräknas. Vänd dig till ditt lokala fack så de kan utreda frågan om anställningsformerna hos din arbetsgivare.