– Sen är det så att det är fritt fram för förbunden att organisera papperslösa. Men det är ingenting för LO, sa LO:s förste vice ordförande Erland Olauson som menade att den här frågan kanske var den svåraste kongressen hade att ta ställning till.
Debatten om hur, om och på vilket sätt LO ska kunna ge stöd till papperslösa, som arbetar i Sverige men saknar uppehålls- och arbetstillstånd, var livlig under tisdagen.

Bengt Sandberg från Fastighets, vars förbund lämnat in en motion kring papperslösas möjlighet till medlemskap talade om det ovärdiga i dagens system:
– Nu har vi möjlighet att förverkliga praktiskt solidaritetsarbete. Visa att vi är en kamporganisation. Kämpa för människovärdet. Kämpa för att alla människor har lika rätt. Kämpa för att ge de papperslösa papper.
Sten-Erik Johansson från samma förbund menade att ingen människa är illegal och att ingen befinner sig frivilligt i ett land utan papper.
– Det är självklart att fackföreningarna ska hjälpa de här människorna, de får inte hjälp av staten, de får inte hjälp av kapitalet – det finns en rörelse som kan hjälpa dem och det är fackföreningsrörelsen.

LO:s styrelse genom Erland Olauson hävdade att det med dagens lagtexter är svårt för facken att bistå papperslösa. Styrelsen ställde sig dock positiv till den del av Fastighets motion som vill avkriminalisera de papperslösas arbete och skärpa straffen för kriminella arbetsgivare.
Kongressen röstade också ner en motion från SEKO Stockholm som ville att LO skulle verka för amnesti för papperslösa.