Erland Olauson, avgående avtalssekreterare, och ordförande Wanja Lundby–Wedin, försäkrade att det aldrig blir tal om att LO:s ledning säljer ut konflikträtten eller anställningstryggheten.

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal handlar om övergripande regler på arbetsmarknaden. Det nuvarande avtalet är från 1938 och kallas för Saltsjöbadsavtalet.