svar: Om du är förhindrad att åta dig arbete ska du deklarera ”förhindrad” på kassakortet. A-kassan gör en utredning och det är då viktigt att du anger de skäl du hade för att tacka nej till arbetserbjudandet. Om dina skäl för att tacka nej inte är godkända enligt lagen riskerar du sanktioner. Som arbetssökande måste du vara aktiv genom att söka och anta alla lämpliga arbeten. Om du tackar nej till erbjudet lämpligt arbete riskerar du att få din dagpenning nedsatt med 25 procent i 40 ersättningsdagar första gången det händer. Andra gången du tackar nej blir din dagpenning nedsatt med 50 procent i 40 ersättningsdagar. Om det sker en tredje gång inom ersättningsperioden upphör rätten till ersättning. Du måste därefter uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att på nytt få rätt till ersättning.