svar: Den som tillerkänts allmän ålderspension eller PPM har rätt till en dagpenning som motsvarar endast 65 procent av tidig­are inkomst, samt ett pensionsavdrag. Den som inte tar ut allmän ålderspension eller PPM får en dagpenning som motsvarar 80 procent av tidigare inkomst under 200 dagar och resterande dagar 70 procent, men högst 680 kronor per dag. Det är inte PPM-summans storlek som gör att den summa som ska återbetalas till a-kassan blir så stor, utan det är den procentsats med vilken a-kassan kan bevilja dagpenning.