Samarbetet mellan tjänstemannaorganisationen TCO och arbetarkollektivets LO ser bra ut för närvarande.
I sitt tal på LO-kongressen bjöd Sture Nordh in representanter från LO för att gemensamt mötas, diskutera och lära varandra hur facken kan gå vidare med förnyelse och modernisering. En fråga som han menade är helt avgörande för framtiden.
– Vi måste ifrågasätta varenda daglig facklig aktivitet och ställa oss frågan; innebär det vi nu gör att vi blir fler? Innebär det vi nu gör att vi välkomnar fler till ett fackligt medlemskap?

Sture Nordh framhöll att facken står inför en ny och annorlunda situation och att man kanske inte till fullo förstått vidden av förändringarna.
Han prisade LO:s historiska arbete och menade att det varit helt avgörande för hela Sveriges historia.
– Jag är övertygad om att den rollen kommer att bestå, men det avgörs förstås av hur vi klarar att ta itu med problemen idag.