– Ett väldigt viktigt fall! Frågan är om kommunerna kan lita på de avtal man skriver med staten. Eller kan staten bara genom att lagstifta förändra avtalens innehåll? säger Magnus Ljung, jurist på SKL som förbereder stämningarna.
SKL kommer att först driva tre kommuners sak som pilotfall, en är Borlänge.
– Vi har inte ställt kraven ännu, vi räknar på saken. Men det kommer att handla om miljonbelopp för de kommunerna vi tar oss om hand.
Att kommuner på det här sättet stämmer staten är närmast unikt:
– Jag kommer inte på något liknande fall så här direkt, säger Magnus Ljung.
Och om kommunerna har framgång blir det kostnader för statskassan på hundratals miljoner kronor.

Det var många kommuner som inte fick de statliga ersättningar man tänkt sig när de beslutat om att ställa upp och anordna plusjobb.
Plusjobben var den gamla regeringens politik men den nya borgerliga regeringen bytte spår för arbetsmarknadspolitiken. Ersättningar till kommunerna för att de ordnade plusjobb för långtidsarbetslösa ströps.
Problemet för många kommuner var att de redan hade avtal om plusjobb med de statliga länsarbetsnämnderna med uppsägningstider på sexmånader. Kostnader för plusjobben fortsatte alltså medan merkostnadsersättningar från staten drogs in den 15 mars 2007.